คุณสมบัติ

ระบบยืมคืน วัสดุ ครุภัณฑ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ระบบยืม-คืน วัสดุ/ครุภัณฑ์ สามารถตรวจสอบข้อมูลการยืมได้ทุกเมื่อ 24 ชั่วโมง

ระบบจัดการประเภทวัสดุ/ครุภัณฑ์ สามารถแบ่งแสดงรายแยกประเภทได้

ระบบเพิ่ม-ลบข้อมูลอาจารย์ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

ระบบเพิ่ม-ลบข้อมูลวัสดุ/ครุภัณฑ์ เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

ระบบการทำรายการโดยการแสกนบาร์โค้ด สามารถพิมพ์บาร์โค้ดติดครุภัณฑ์ได้

ระบบจัดการข้อมูลการยืม และพิมพ์เอกสารการยืม

ระบบการจองออนไลน์ จองก่อนเข้ารับ สะดวก รวดเร็ว ได้ของชัวร์

ระบบการเบิก/ยืม ทำรายการได้ ไม่ง้อเอกสาร

ระบบแบ่งสถานะการใช้งานรายภาควิชา เพื่อให้ข้อมูลเป็นระเบียบเรียบร้อยที่สุด

ระบบรายงานจำนวนคงเหลือ เพื่อตรวจสอบข้อมูลเตรียมการจัดซื้อได้

ระบบรายงานความเคลื่อนไหวการยืม สามารถเลือกเงื่อนไขในการ Report ได้

ระบบรายงานสถานะวัสดุ/ครุภัณฑ์ เพื่อเตรียมการจัดซื้อได้

ระบบรายการรับเข้าวัสดุ/ครุภัณฑ์ แบบรายครั้ง


รายการวัสดุ/ครุภัณฑ์

ระบบแสดงข้อมูลรายการวัสดุ-ครุภัณฑ์ ทั้งหมดในคณะ (5 ภาควิชา) โดยแสดงข้อมูลรูปภาพรายการล่าสุดเท่านั้น

รายการ วัสดุ ในระบบ 6 รายการ (แสดงเฉพาะรายการล่าสุด)

รายการ ครุภัณฑ์ ในระบบ 509 รายการ (แสดงเฉพาะรายการล่าสุด)

6

รายการ

วัสดุในระบบทั้งหมด

509

รายการ

ครุภัณฑ์ในระบบทั้งหมด

38

รอนำส่ง 0

จำนวนการให้บริการ

ติดต่อเรา

Contact

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ถนน นครสวรรค์ ตำบล ตลาด อำเภอ เมืองมหาสารคาม จังหวัด มหาสารคาม 44000