ระบบให้บริการวัสดุ/ครุภัณฑ์ Control panel

เพิ่มข้อมูลอาจารย์

*หากพบปัญหา โปรดติดต่อ Admin

คำแนะนำ

1.โปรดตรวจสอบรหัสอาจารย์ให้ถูกต้อง
2.ตรวจสอบข้อมูลให้ละเอียดก่อนกดบันทึกข้อมูล